Corus 08 -UITSLAG-

 
De Fotoreportage
 
groep 3E (Caspar)

pl                                      sc   SB    tpr    R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9 _
1   Geffen, Ben van            2022  . 6     27,75 2075  +z10  =w8   =z4   -w7   +z2   +z5   +w3   -z9   +w6

2   Hummel, Joop               1942  . 6     23,25 2048  +z8   =w4   +z7   + 5   -w1   -z3   +w9   =z6   +w10

3   Avis, Fred                 1890  . 5     21,75 2001  =z6   +w10  -z8   +w4   +z7   +w2   -z1   -z5   =w9

4   Voss, Herman               1971  . 5     21    2001  =w7   =z2   =w1   -z3   =w9   -z6   +w10  +z8   +w5

5   Hermeling, Caspar          1946  . 5     20    2048  +z9   +w7   +z6   - 2   -z10  -w1   +z8   +w3   -z4

6   Pauw, Martijn              2025  . 4,5   19,25 1965  =w3   +z9   -w5   -w10  =z8   +w4   +z7   =w2   -z1

7   Boots, Johan               2010  . 4     16,5  1929  =z4   -z5   -w2   +z1   -w3   =z9   -w6   +z10  +w8

8   Buitink, Bert              1933  . 3,5   14,75 1893  -w2   =z1   +w3   =z9   =w6   +z10  -w5   -w4   -z7

9   Oosterlaken, Ed            1909  . 3     14,75 1855  -w5   -w6   -z10  =w8   =z4   =w7   -z2   +w1   =z3

10  Marano, Salvatore      ITA 2006F . 3     12,5  1855  -w1   -z3   +w9   +z6   +w5   -w8   -z4   -w7   -z2

 
groep 3J (Han)

pl                                      sc   SB    tpr    R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9 _

1   Klein, David               2053  . 6,5   27    2100  +z6   =w7   +z9   +z10  =w5   +z8   +w3   =z2   -w4

2   Vlaming, Jos               2019  . 5,5   23    2023  -w8   =z3   +w10  -w4   +z6   +w7   +z9   =w1   =z5

3   Christensen, Rene Baaru DEN1956F . 5     21    1987  =w10  =w2   =z4   =w6   -z7   +w9   -z1   +w5   +z8

4   Hazenberg, Frans           1875  . 4,5   21    1951  -w5   =z8   =w3   +z2   +w10  -w6   =z7   -w9   +z1

5   Nieuwenhuizen, Hans van    1936  . 4,5   19,75 1951  +z4   -w6   =z7   =w9   =z1   =z10  +w8   -z3   =w2

6   Wijgers, Ben               1981  . 4,5   18    1951  -w1   +z5   -w8   =z3   -w2   +z4   +w10  =w7   =z9

7   Favre, Bruno           FRA 1856  . 4     17,5  1915  -w9   =z1   =w5   -z8   +w3   -z2   =w4   =z6   +w10

8   Jansen, Han                1873  . 4     17,5  1915  +z2   =w4   +z6   +w7   -z9   -w1   -z5   =z10  -w3

9   Mostertman, Loek           1984  . 4     17    1915  +z7   -z10  -w1   =z5   +w8   -z3   -w2   +z4   =w6

10  Veenhuijsen, Rob           1981  . 2,5   10,75 1802  =z3   +w9   -z2   -w1   -z4   =w5   -z6   =w8   -z7

 
groep 4D (Ritchy)

pl                                      sc   SB    tpr    R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9 _
1   Kastelein, Gerard          1805  . 7     28    2021  -z5   +w6   +z4   +z7   +w8   +z10  =w3   =z2   +w9

2   Min, Koos                  1816  . 6     25,25 1938  +w10  =z3   =w7   =w9   +z5   +w6   =z4   =w1   =z8

3   Haijtema, Siebolt          1902  . 5     21    1864  =w7   =w2   +z9   +w5   =z6   -w4   =z1   =w8   =z10

4   Meulemans, Bart            1825  . 5     19,5  1864  =z6   -z7   -w1   =z8   +w10  +z3   =w2   +z9   =w5

5   Vries, Theo de             1806  . 4,5   21,25 1828  +w1   =z8   -w10  -z3   -w2   =z9   +w7   +w6   =z4

6   Zwieten, Rob van           1760  . 4,5   16    1828  =w4   -z1   =w8   +z10  =w3   -z2   +w9   -z5   +w7

7   Gouma, Ronald              1873  . 4     17    1792  =z3   +w4   =z2   -w1   -z9   +w8   -z5   +w10  -z6

8   Visser, Arno de            1795  . 4     16,25 1792  +z9   =w5   =z6   =w4   -z1   -z7   =w10  =z3   =w2

9   Hage, Kees                 1869  . 2,5   10,5  1679  -w8   =z10  -w3   =z2   +w7   =w5   -z6   -w4   -z1

10  Duin, Ritchy               1826  . 2,5   10,25 1679  -z2   =w9   +z5   -w6   -z4   -w1   =z8   -z7   =w3

 
groep 4E (Daan)

pl                                      sc   SB    tpr    R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9 _

1   Brussel, Bert van          1775  . 6     28    1933  =z5   +w2   +z6   -w7   -z10  =w8   +z4   +w9   +z3

2   Seelemeyer, Jasper         1893  . 5,5   22,5  1895  +z3   -z1   +w7   +z8   +w9   -z5   +w6   =z10  -w4

3   Westerop, Sebastiaan van   1881  . 5,5   21,75 1895  -w2   +z7   =w8   +z9   +w5   -z6   +w10  +z4   -w1

4   Dekker, Jop                1773  . 5     21,75 1900  +w7   =z8   - 9   +z5   +w6   =z10  -w1   -w3   +z2

5   Derks, Daan                1815  . 4,5   19,25 1823  =w1   =w6   +z10  -w4   -z3   +w2   =z7   =w8   =z9

6   Mooij, Marco de            1803  . 4,5   18,25 1823  =w9   =z5   -w1   +w10  -z4   +w3   -z2   +w7   =z8

7   Brouwer, Wim               1852  . 4     16,5  1787  -z4   -w3   -z2   +z1   =w8   +z9   =w5   -z6   +w10

8   Vos, Willem de             1843  . 3,5   16,25 1751  =z10  =w4   =z3   -w2   =z7   =z1   -w9   =z5   =w6

9   Gevel, Ed van de           1844  . 3,5   14,5  1703  =z6   =w10  + 4   -w3   -z2   -w7   +z8   -z1   =w5

10  Spanjersberg, Hans         1746  . 3     14,75 1713  =w8   =z9   -w5   -z6   +w1   =w4   -z3   =w2   -z7

 
groep 4K (Maarten)

pl                                      sc   SB    tpr    R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9 _

1   Rossen, Maarten            1847  . 6     27    1921  =w7   +z2   =w6   =z8   =w5   =z4   +w3   =w10  +z9

2   Goris-Schouwstra, Adry     1868  . 6     24,5  1921  =z4   -w1   =z10  +w9   +z7   =z3   +w6   =z8   +w5

3   Schoenmakers, Nico         1793  . 6     23,5  1921  +z8   +w9   =z5   =w7   =z4   =w2   -z1   +w6   +z10

4   Busman, Jan                1731  . 4,5   21    1811  =w2   +z6   =w8   =z5   =w3   =w1   =z10  -w9   =z7

5   Buis, Johan                1740  . 4,5   17,75 1811  -w6   =z8   =w3   =w4   =z1   +w10  +z9   =w7   -z2

6   Soest, Roland van          1763  . 4,5   17,75 1811  +z5   -w4   =z1   =w10  +z9   =w7   -z2   -z3   +w8

7   Kampen, Bert               1909  . 4     17,25 1775  =z1   +w10  -z9   =z3   -w2   =z6   =w8   =z5   =w4

8   Frijling, Jeroen           1835  . 4     16,75 1775  -w3   =w5   =z4   =w1   =z10  +w9   =z7   =w2   -z6

9   Duinmaijer, Martin         1807  . 3     11    1701  +z10  -z3   +w7   -z2   -w6   -z8   -w5   +z4   -w1

10  Mascini, Jan               1818  . 2,5   12,5  1662  -w9   -z7   =w2   =z6   =w8   -z5   =w4   =z1   -w3

 
groep 6G (Ton)

pl                                      sc   SB    tpr    R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9 _

1   Walraven, Arie van         1666  . 6     25,75 1746  =w2   +z3   +w4   +z9   =w10  -z5   +w7   -w6   +z8

2   Jongsma, Reinoud           1640  . 6     24,75 1746  =z1   +w6   +z8   -z7   =w3   =z4   =w9   +z10  +w5

3   Loos, Jeroen               1665  . 6     24    1746  =z5   -w1   +z6   +w8   =z2   =z7   +w4   =z9   +w10

4   Mihailescu, Lucian         1632  . 5,5   20,25 1708  +z10  =w5   -z1   +w6   =z8   =w2   -z3   +z7   +w9

5   Oxener, Aldo               1621  . 5     21,25 1672  =w3   =z4   =w9   +z10  =w7   +w1   +z6   -w8   -z2

6   Redel, Hans                1592  . 4,5   17,25 1636  +w8   -z2   -w3   -z4   +w9   =z10  -w5   +z1   +w7

7   Sylbing, Garth             1596  . 4     16,25 1600  =z9   =w8   +z10  +w2   =z5   =w3   -z1   -w4   -z6

8   Schwarzwald, Holger        1622  . 3,5   12,75 1564  -z6   =z7   -w2   -z3   =w4   =z9   +w10  +z5   -w1

9   Wouters, Ton               1690  . 3     13    1526  =w7   =w10  =z5   -w1   -z6   =w8   =z2   =w3   -z4

10  Burg, Karel van den        1639  . 1,5   6,75  1396  -w4   =z9   -w7   -w5   =z1   =w6   -z8   -w2   -z3

 

De Slotavond 07/08 | De Jeugdclubavond 07/08 | Clubavond 07/08 | Afsluiting Externe seizoen 07/08 | Kasteel 2 07/08 | 1ste Giesbers Jeugdschaaktoernooi | Snelschaken voor clubteams 08 | De jeugd extern 07/08 | Kasteel 1 07/08 | Trainingen voor de senioren 07/08 | 26ste Basischolenschaaktoernooi | Kasteel 3 07/08 | Corus 08 | Diepvoorde Invitatie Toernooi 07 | De Huldiging van Ritchy | Kasteel 4 07/08 | 3 provinciŽn 07/08 | Jeugdclinics 07/08 | Oefenwedstrijd Kasteel - Mook | Zomerschaken 07 | Marktschaken 07/08 | De Trouwdag van Patrick & Lei | Open NK Dieren 07

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op maandag 01 december 2008